Super User

Super User

Μεταφράσεις, Διερμηνεία, Ξένες Γλώσσες
Στόχος μας:

-Μεταφράσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες παντός είδους εγγράφων παγκοσμίως.

-Μετάφραση από και προς Ελληνικά και από και προς οποιαδήποτε γλώσσα από έμπειρους και διαπιστευμένους μεταφραστές.

-Έγκυρα και έγκαιρα.

-Όλοι οι επαγγελματικοί τομείς και είδη έργων.

-Ανταπόκριση σε κάθε απορία και ερώτημα, και παροχή αξιολόγησης, εκτίμησης ή απλής γνωμοδότησης σε σχέση με υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας χωρίς δέσμευση ή χρέωση.

-Εικοσαετή και πλέον παρουσία στο χώρο.

-Μεταφραστικό team, βασικό και εκτεταμένο

-Ποιότητα, πιστότητα και αποτελεσματικότητα με μετά - παράδοσης υποστήριξη

-Απόλυτη εχεμύθεια.

 


 

Με μεγάλη παράδοση στο χώρο της επεξεργασίας μαρμάρου, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε εργασίες ειδικών απαιτήσεων. Από ένα ταφικό μνημείο, έως ειδικές κατασκευές δικών σας προδιαγραφών. Γίνετε και εσείς ένας από τους ικανοποιημένους πελάτες μας. Σε κάθε στάδιο της εργασίας γίνεται ποιοτικός έλεγχος ώστε να παραλάβετε αυτό ακριβώς που επιθυμείτε με μηδενικά σφάλματα. Φιλοσοφία μας είναι να παραδίδουμε τις εργασίες που αναλαμβάνουμε έγκαιρα και με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Θα μας βρείτε στο 3ο χλμ Δράμας - Θεσσαλονίκης μετά την Νέα Αμμισό Δράμας.


 


 

Στο γεωπονικό κατάστημα Δράμας θα βρείτε ότι χρειάζεστε για να έχετε έναν όμορφο κήπο και γεωργικά εφόδια για το κτήμα σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς σπόρους, φυτά, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, προϊόντα δημόσιας υγείας, φάρμακα. Επιπλέον, παρέχουμε πολλές γεωπονικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες.


 


 
Wednesday, 07 August 2019 14:12

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ SUPER MARKET

Στο Super Market ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε τρόφιμα και είδη υγιεινής. Επισκεφθείτε μας σήμερα για να επιλέξετε ποιοτικά προϊόντα στην καλύτερη τιμή! Θα μας βρείτε στην Παγγαίου 25 στον Αρκαδικό Δράμας.Δράμας.
 


 
Friday, 05 July 2019 14:01

MEMPHIS CAFE-BAR

Είτε πρόκειται για τον καφέ ή το ποτό σας στο βραδινή σας έξοδο, το μαγαζί είναι ένα... Memphis Καφέ-Μπαρ στη Δράμα


 


 
Friday, 05 July 2019 13:15

Νέο Πρόγραμμα

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού»


Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 52.000.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης έως 45% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 € έως 600.000 €, το οποίο αφορά την Ίδρυση αλλά και τoν Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός Τομέας, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Από τη Δράση αποκλείονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, Δασοκομία και υλοτομία, Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Χάλυβα, Άνθρακα, Ναυπηγικό Τομέα, Μεταφορές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000 € - 600.000 €.
 • Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται σε 45%.
 • Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).
 • Να απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (ίδια συμμετοχή ή/και έγκριση δανείου).
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
 • Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Από τη δράση αποκλείονται:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού και της ίδρυσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων (Έως 15.000,00€)

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Λογισμικά
 • Ιστοσελίδα (Έως 2.500,00€)
 • E-shop (Έως 4.000,00€)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών (Έως 10.000,00€ ανά πιστοποιητικό)

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τον επενδυτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες, θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 12.3.2019 και λήγει στις 30.08.2019.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με κάλυψη τον εξόδων έως και 100%.


Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ
 • Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης,

Περίοδος υποβολής

από 4/6/2019 έως 5/7/2019 (ώρα 15:00)

 Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κλπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και τον ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ.)

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: να ... 

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 6 σελ. 19 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 3.125.000

Page 6 of 6
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…